PHOTO GALLERY นักเรียนชั้น ป.4-5 โรงเรียนวัดพระยายัง
 

26.ชื่อภาพ รถผลไม้ผม >

 

“คนที่เข็นรถอยู่กลางถนนอาจทำให้รถชนได้”

ด.ช.วรวุฒิ เคนสุโพธิ์ ชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดพระยายัง
 
 

27.ชื่อภาพ จะให้ผมเดินตรงไหน?

 

“ช่วยหาที่ให้ผมเดินด้วยครับ”
ด.ช.ดรัณภพวีระแก้ว  ชั้น ป.5/2 โรงเรียนวัดพระยายัง

 
 

28.ชื่อภาพ แม่จ๋าหนูอยากข้ามสะพานลอย>

 

“พาลูกข้ามสะพานลอยจะปลอดภัยกว่านะครับ”
ด.ช.ชนม์ทรวุฒิ อภิบาลวรกุลชัย  ชั้น ป.5/1
โรงเรียนวัดพระยายัง

 
 

29.ชื่อภาพ หมวกกันน๊อค>

 

“ขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อคทั้งคนขับและคนซ้อนซึ่งกำลังข้ามถนน ถ้าเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอันตราย”
ด.ช.ศุภกิจ มูลมะณี  ชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดพระยายัง

 
 

30.ชื่อภาพ เป็นหลุมเป็นบ่อ >

 

“มีหลุมบนทางเดินด้วยหรือนี่”
ด.ช.ภานุพง นินทะ  ชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดพระยายัง

 

31.ชื่อภาพ ไม่มีใครพาหนูข้าม >

ด.ญ.รามาวดี รัตนวงค์  ชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดพระยายัง