PHOTO GALLERY นักเรียนชั้น ป.4-5 โรงเรียนวัดพระยายัง
 

32.ชื่อภาพ สะพานลอยอยู่ข้างๆ เห็นไหมคะ?

  ด.ญ.ศุภวรรณ สำโรงแสง ชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดพระยายัง
 
 

33.ชื่อภาพ ระวังรถไฟนะ >

 

ด.ญ.ฐิติพร ประกาแก้ว ชั้น ป.5/2 โรงเรียนวัดพระยายัง

 
 

34.ชื่อภาพ ทางม้าลายมีไว้ทำไม?

 

ด.ญ.กรรณิกา บนิบาลสิน  ชั้น ป.5/2 โรงเรียนวัดพระยายัง

 
 

35.ชื่อภาพ ทางรถไฟคือที่เล่นของพวกหนู ?

 

ด.ญ.กรรณิกา บนิบาลสิน  ชั้น ป.5/2 โรงเรียนวัดพระยายัง

 

36.ชื่อภาพ หนูกลัว  

ด.ญ.อรณี อินหงสา ชั้น ป.4/1 โรงเรียนวัดพระยายัง

 

37.ชื่อภาพ นึกว่าเดินอยู่บนถนนซะอีก

ด.ช.วรวุฒิ เคนสุโพธิ์ ชั้น ป.5/1 โรงเรียนวัดพระยายัง