เรื่องทั้งหมดโดย bankrama

International Walk to School Day: Walk to School Challenge at Wat Thongsalangam School

International Walk to School Day: Walk to School Challenge 

Safe Kids Thailand, under Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, in collaboration with Safe Kids Worldwide and FedEx Express organized an event titled International Walk to School Day: Walk to School Challenge on 12 February 2020 at Wat Thongsalangam School, a school under Bangkok Provincial Educational Office.

อ่านเพิ่มเติม International Walk to School Day: Walk to School Challenge at Wat Thongsalangam School

กิจกรรม เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง โรงเรียนวัดทองศาลางาม กทม. ( 12 ก.พ.2563 )

กิจกรรมInternational Walk to School Day: Walk to School Challenge เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง 


Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Safe Kids Worldwide และ FedEx Express จัดกิจกรรม International Walk to School Day: Walk to School Challenge.. เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนวัดทองศาลางาม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรม เดินกับหนูจะรู้ว่าเสี่ยง โรงเรียนวัดทองศาลางาม กทม. ( 12 ก.พ.2563 )

Teacher Training and Training classes in-schools by trained teachers

Teacher Training October 30 – November 2, 2018 – – Safe Kids Thailand/CSIP collaboration with the Office of Nakhon Pratom Primary Education Area Zone 1, and National Institute for Child and family Development organized the 16th Teacher Training Workshop at the conference room of the Office of Nakhon Pratom Primary Education Area Zone 1.

อ่านเพิ่มเติม Teacher Training and Training classes in-schools by trained teachers

Safe School Zone

With supported from FedEx, Safe Kids Thailand/CSIP had two schools as the prototyped safe school zone in road safety, the first is Jumpeewanidaporn School and the second is Ban Prang School. By cooperation of partners, the schools completed risk improvements in school zone that related to pedestrians safety, and also increased in knowledge and behaviors among students, teachers, parents, guardians, school bus drivers, etc.

อ่านเพิ่มเติม Safe School Zone

PHOTOVOICE Project in Nakhon Pathom

During December 15, 2018 to March 31, 2019 – – After PHOTOVOICE Training, the completion of all PHOTOVOICE activities in 14 schools under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Area Zone 1 and 2 found that more than 1,033 students engaged, 67 teachers engaged, 222 parents engaged, and 78 participants including local government, police, and community leaders, 98 selected photos of risky environments taken by children, 14 of exhibitions in-schools with more than 1,400 participants. After PHOTOVOICE exhibition, 4 schools completed a total of 7 risk improvement, and 10 schools have a plan of the environmental modification to be continued.

อ่านเพิ่มเติม PHOTOVOICE Project in Nakhon Pathom

เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน Safe School Zone

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดนโยบาย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554-2563” (Decade of Action for Road Safety 2011-2020) เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Safe Kids Worldwide จึงจัดทำโครงการ Safe School Zone หรือเขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน ซึ่งพัฒนามาจากผลลัพธ์ของโครงการ Model School Zone ในปี 2554-2556 (สนับสนุนโดย FedEx) อันเนื่องมาจากเด็กเดินเท้าจำนวนมาก พบเจอความเสี่ยงจากยานยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนรอบๆ เขตโรงเรียน (School zone) โครงการ Safe School Zone จึงเน้นความปลอดภัยของเด็กเดินเท้าบริเวณโดยรอบโรงเรียนระดับประถมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน Safe School Zone

Global Road Safety Week

Safe Kids Thailand/CSIP together with FedEx Express Thailand, the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), road safety partnerships as well as schools and communities in Bangkok held the 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety on June 5, 2019 at Bangkok City Hall.

The event was joined nearly 750 persons of children, parents, teachers, communities, partners, stakeholders, journalists, FedEx employees, and volunteers.

This event is to urge all sectors of society, especially government authorities and relevant agencies to take an attention the plight of children and actionable steps to make children safe on the roads according to the principles of the Decade of Action for Road Safety 2011-2020, as well as to listen to children voices to show strength and submit the ‘Road safety claims’ for asking all relevant sectors create road safety for children.

อ่านเพิ่มเติม Global Road Safety Week

งานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นำความปลอดภัยทางถนน

งานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นำความปลอดภัยทางถนน

The 5th UN Global Road Safety Week: “leadership for road safety”

(วันที่ 5 มิถุนายน 2562) ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, FedEx, Safe Kids Worldwide, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และภาคีเครือข่าย จัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นำความปลอดภัยทางถนน (The 5th UN Global Road Safety Week: “leadership for road safety”) เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงพลัง #SpeakUp และยื่น “ข้อเรียกร้องความปลอดภัยทางถนน” เพื่อวอนขอกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญและร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทุกคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม งานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นำความปลอดภัยทางถนน

การสำรวจความปลอดภัยของถนนในเขตสถานศึกษา (กทม)

การสำรวจความปลอดภัยของถนนในเขตสถานศึกษา (กทม)

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ได้สำรวจความปลอดภัยของถนนในเขตสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 219 โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพฐ) โดยผลการสำรวจมีดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม การสำรวจความปลอดภัยของถนนในเขตสถานศึกษา (กทม)