คลังเก็บหมวดหมู่: งานเด็กปลอดภัย..จากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

SaveKidsLives เด็กปลอดภัย..จากภัยถนน

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

IMG_5654

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015 

Safe Kids Thailand ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, FedEx, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายถนนปลอดภัย จัดงาน Global Road Safety Week 2015: Save Kids Lives เด็กปลอดภัยจากภัยถนน เพื่อรณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในก ารเดินทางของเด็กๆ สอดรับกับนโยบายของ Decade of Action for Road Safety 2010–2020 และกระตุ้นให้ภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เกิดการขับเคลื่อนด้านนโยบายและการจัดการที่เป็นรูปธรรมเห็นผลจริง นำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

#SaveKidsLives

อ่านเพิ่มเติม เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

1920303_1103031189723488_5886673403329443289_n

Global Road Safety Week 2015

‪#‎SaveKidsLives‬

เด็กปลอดภัย..จากภัยถนน

27เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558

8 พฤษภาคม 2558 ‪#‎พบกัน‬ รร.สันติราษฎร์

11209743_1107350669291540_6325931775100439101_n

2 องค์กรผนึกกำลังปกป้องเด็ก #SaveKidsLives #Safie

#คุณหมออดิศักดิ์ CSIP #คุณอลิสัน เซลโควิซ Save the Children

11173358_1107335445959729_4953104479293916166_n

‪#‎คุณเอกTheStar11

11084177_1106794622680478_3765690197945677485_o

ขอเป็น 1 เสียง #SaveKidsLives #Safie
##ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
คุณช่วยได้ เพื่อเด็กปลอดภัยจากภัยถนน

11203605_1106793772680563_135805515255775468_o

ขอเป็น 1 เสียง #SaveKidsLives #Safie
#ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
คุณช่วยได้ เพื่อเด็กปลอดภัยจากภัยถนน

885692_1106715422688398_3675417055969205466_o10996064_1106783309348276_5134309609163177037_n

11146400_1106172289409378_6239946733301288107_o (1)

ขอเป็น 1 เสียง #SaveKidsLives #Safie
##คุณหมออดิศักดิ์ CSIP
คุณช่วยได้ เพื่อเด็กปลอดภัยจากภัยถนน

11206068_1106677816025492_7178993788756743338_n

ดีเจพี่อ้อย‬ Club Friday

11116506_1106118826081391_4460886535933202076_n

ขอเป็น 1 เสียง #SaveKidsLives #Safie
##พี่ รปภ.ใจดี
คุณช่วยได้ เพื่อเด็กปลอดภัยจากภัยถนน

11169931_1106118579414749_2580893661691133053_n

ขอเป็น 1 เสียง #SaveKidsLives #Safie
พี่ป๊อบปองกูล
คุณช่วยได้ เพื่อเด็กปลอดภัยจากภัยถนน

11149287_1106118299414777_1779988924642432810_n

ขอเป็น 1 เสียง #SaveKidsLives#Safie#ดีเจพุฒ

11110289_1104915742868366_7072076124582949547_n

11154773_1105469806146293_8862378712557611103_o

 

11193314_1104916209534986_419468234495214665_n

10410374_1105413109485296_2318721849341779027_n

 

11017048_10204375156999851_6632903834603791710_n11193230_1104915362868404_8909332804861632973_n

1484700_1106269896066284_134744128635638741_n

 

#SaveKidsLives #Safie#ชุมชนหลังกรมทางหลวง #คุณช่วยได้ เพื่อ #เด็กปลอดภัยจากภัยถนน

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Wednesday, May 6, 2015

#SaveKidsLives #Safie#ชุมชนโค้งรถไฟยมราช #คุณช่วยได้ เพื่อ #เด็กปลอดภัยจากภัยถนน

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Wednesday, May 6, 2015