คลังเก็บหมวดหมู่: ธันวาคม58

นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

14-15 ธันวาคม 2558 – – Photovoice ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งและเป็นที่รู้จักในระดับชาติ ด้วยผลงาน Photovoice ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

ได้ถูกคัดเลือกเป็นต้นแบบกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่ดำเนินการโดยเด็กและเยาวชน และนำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อ่านเพิ่มเติม นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12