คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมปี2558

นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

14-15 ธันวาคม 2558 – – Photovoice ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งและเป็นที่รู้จักในระดับชาติ ด้วยผลงาน Photovoice ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

ได้ถูกคัดเลือกเป็นต้นแบบกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่ดำเนินการโดยเด็กและเยาวชน และนำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อ่านเพิ่มเติม นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

Safe School Zone โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์

14 พฤศจิกายน 2558 – – Safe Kids Thailand ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, เครือข่ายจังหวัดน่าน และ FedEx จัดงานเปิดตัว Safe School Zone โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จ.น่าน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ รัฐบาลและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการเดินเท้าไป-กลับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม Safe School Zone โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์

Walk This Way for Child Pedestrian Safety

13 ตุลาคม 2558 – – Safe Kids Thailand และ CSIP  เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง Walk This Way for Child Pedestrian Safety แก่กุมารแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ จำนวนกว่า 50 ท่าน ในงานประชุม The Pre-Congress Workshop National Training Program on Child Injury Prevention for Health Professionals

จัดขึ้นโดยสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ WHO ณ โรงแรม Century กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม Walk This Way for Child Pedestrian Safety

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 2)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 2)

วันที่ 22 สิงหาคม 2558  — Safe Kids Thailand ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 แก่คุณครูจำนวน 47 คน จาก 47โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรจิต สุขกันตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม

อ่านเพิ่มเติม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 2)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 1)

วันที่ 21 สิงหาคม 2558  — Safe Kids Thailand ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 แก่คุณครู จำนวน 52 คน จาก 50 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม

อ่านเพิ่มเติม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 (จ.น่าน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 (จ.น่าน)

วันที่ 16 สิงหาคม 2558  — Safe Kids Thailand ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 แก่คุณครู จำนวน 160 คน จาก 150 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรม

อ่านเพิ่มเติม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 (จ.น่าน)

เข้าร่วมประชุม Global Network Meeting and Childhood Injury Prevention Convention

เข้าร่วมประชุม Global Network Meeting and Childhood Injury Prevention Convention

วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – ผู้แทน Safe Kids Thailand (น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์) เข้าร่วมการประชุม the Safe Kids Worldwide Global Network Membership and 2015 Safe Kids Worldwide Childhood Injury Prevention Convention (PREVCON) จัดขึ้นที่ The Gaylord National Washington, D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ กลยุทธ์ ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก และนำกลับมาพัฒนางานความปลอดภัยในเด็ก

อ่านเพิ่มเติม เข้าร่วมประชุม Global Network Meeting and Childhood Injury Prevention Convention

เวทีประชุมหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน (Safe School Zones)

เวทีประชุมหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน (Safe School Zones)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 — Safe Kids Thailand ร่วมกับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์) จัดเวทีประชุมหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ท่าน จากเทศบาลเมืองน่าน, สถานีตำรวจภูธร เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงศ์, ผู้นำชุมชนภูมินทร์ท่าลี่,ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม เวทีประชุมหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน (Safe School Zones)

งานนิทรรศการภาพถ่าย PHOTOVOICE (Safe School Zones)

งานนิทรรศการภาพถ่าย PHOTOVOICE (Safe School Zones)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558— Safe Kids Thailand ร่วมกับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และเทศบาลเมืองน่าน จัดนิทรรศการ PHOTOVOICE “ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพของหนู?” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการที่จะทำให้เขตโรงเรียนของพวกเขาปลอดภัย จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็กๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

อ่านเพิ่มเติม งานนิทรรศการภาพถ่าย PHOTOVOICE (Safe School Zones)

กิจกรรมวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง (Safe School Zones Project)

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 — ทีม Safe Kids Thailand ร่วมกับ อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์ (ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) และทีมเทศบาลเมืองน่าน ประชุมวางแผนการแก้ไขจุดเสี่ยง ผลการประชุม นายกเทศมนตรีเห็นชอบโครงการ Safe School Zones และต้องการให้การแก้ไขจุดเสี่ยงเสร็จสิ้นทันการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย ที่จะมีขึ้นวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558 และได้มอบหมายฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกองช่าง, กองการศึกษา เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยง (Safe School Zones Project)