เวทีประชุมหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน (Safe School Zones)

เวทีประชุมหาแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนน (Safe School Zones)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 — Safe Kids Thailand ร่วมกับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์) จัดเวทีประชุมหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ท่าน จากเทศบาลเมืองน่าน, สถานีตำรวจภูธร เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงศ์, ผู้นำชุมชนภูมินทร์ท่าลี่,ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

Untitled-58 Untitled-57

 

 

Facebook Comments