อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 1)

วันที่ 21 สิงหาคม 2558  — Safe Kids Thailand ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 แก่คุณครู จำนวน 52 คน จาก 50 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม

Untitled-63

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก วิธีการสอนเด็ก และได้รับเครื่องมือการสอน เช่น คู่มือการสอนเดินเท้าปลอดภัย (ป.1-6) จากการทดสอบความรู้เรื่องความปลอดภัยในเดินเท้าของเด็ก พบว่า มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 88% เพิ่มเป็น 93%

Untitled-64 Untitled-65 Untitled-66 Untitled-67

จากแบบแสดงความคิดเห็นต่อการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบการอบรมแบบนี้เพราะไม่เครียด ได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือดูแลความปลอดภัยในการเดินและข้ามถนนของนักเรียนผ่านวิธีการอบรมที่สนุกสนาน อยากให้จัดอบรมมากกว่าครึ่งวัน อยากให้จัดอบรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น

Untitled-69 Untitled-68

การขยายผลหลังการอบรม โรงเรียนได้ลงนามใน TOR กิจกรรม “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” เพื่อถ่ายทอดความรู้เดินเท้าแก่นักเรียนในโรงเรียนของตน (อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล)

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนั…

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Monday, August 24, 2015

Facebook Comments