อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 2)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 (จ.เพชรบุรี เขต 2)

วันที่ 22 สิงหาคม 2558  — Safe Kids Thailand ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 9 แก่คุณครูจำนวน 47 คน จาก 47โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรจิต สุขกันตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม

Untitled-70

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก วิธีการสอนเด็ก และได้รับเครื่องมือการสอน เช่น คู่มือการสอนเดินเท้าปลอดภัย (ป.1-6)  จากการทดสอบความรู้เรื่องความปลอดภัยในเดินเท้าของเด็ก พบว่า มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 84% เพิ่มเป็น 91%

Untitled-74 Untitled-73 Untitled-72 Untitled-71

จากแบบแสดงความคิดเห็นต่อการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบการอบรมแบบนี้เพราะไม่เครียด ได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือดูแลความปลอดภัยในการเดินและข้ามถนนของนักเรียนผ่านวิธีการอบรมที่สนุกสนาน อยากให้จัดอบรมมากกว่าครึ่งวัน อยากให้จัดอบรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น

Untitled-76 Untitled-77

Untitled-75

การขยายผลหลังการอบรม โรงเรียนได้ลงนามใน TOR กิจกรรม “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ในการกลับไปถ่ายทอดความรู้เดินเท้าแก่นักเรียนในโรงเรียนของตน (อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล)

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนั…

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Monday, August 24, 2015

 

Facebook Comments