Walk Smart เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ( 11 ม.ค.2560 )

( 11.01.2560 ) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับ Safe Kids Thailand และ FedEx
จัดกิจกรรมในโครงการ Walk Smart เดินเท้าปลอดภัยโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้เดินเท้าปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ดังนี้
* นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้เดินเท้า ทั้งก่อน-หลังการอบรม
* วิทยากรให้ความรู้ “เดินและข้ามถนนปลอดภัย” โดยใช้สื่อการสอน Walk Smart
* วิทยากรมอบสื่อการสอน Walk Smart 1 ชุดแก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อ
ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กทม. 

 

 

 

Facebook Comments