กิจกรรม “Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 17”

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ FedEx (สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน), Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรม “Teacher Training นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 17” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วม จำนวน 124 ท่านจาก 124 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และได้รับเกียรติจากนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิด

ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหารและครูได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็กผ่านการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ แผนที่ตัวกวน..ชวนเดินปลอดภัย , ข้ามถนน 4 สถานการณ์ , ข้ามถนนใช้คาถา 5 ขั้นตอน , เหยียบให้ทัน และ Walk Smart

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือการสอนกลับไปใช้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนต่อไป


Facebook Comments