แบบสำรวจพฤติกรรมเดินเท้า

คำชี้แจง

  • แบบสำรวจมี 2 ตอน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 / ม.1-2 เป็นผู้ตอบ  
  • แบบสำรวจนี้ เหมาะกับนักเรียนที่เดินเท้าไปกลับโรงเรียนทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

 

 


 

Facebook Comments