อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 (จ.น่าน)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 (จ.น่าน)

วันที่ 16 สิงหาคม 2558  — Safe Kids Thailand ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ครั้งที่ 8 แก่คุณครู จำนวน 160 คน จาก 150 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรม

11890018_912728298775378_6225357043206561020_o

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก วิธีการสอนเด็ก และได้รับเครื่องมือการสอน เช่น คู่มือการสอนเดินเท้าปลอดภัย (ป.1-6)  จากการทดสอบความรู้เรื่องความปลอดภัยในเดินเท้าของเด็ก พบว่า มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 81% เพิ่มเป็น 91%

11845085_912737712107770_3344487710533070201_o

จากแบบแสดงความคิดเห็นต่อการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบการอบรมแบบนี้เพราะไม่เครียด ได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือดูแลความปลอดภัยในการเดินและข้ามถนนของนักเรียนผ่านวิธีการอบรมที่สนุกสนาน มีข้อเสนอแนะ เช่น อยากให้เพิ่มเวลาการอบรมมากกว่านี้, อยากให้ไปจัดอบรมให้นักเรียนโดยตรง

11908931_912736472107894_1109881289456987730_o 11895062_912732065441668_6989123293419184677_o 11891399_912736572107884_2968895324653394154_o 11889946_912729582108583_7568335128526491645_o

การขยายผลหลังการอบรม โรงเรียนได้ลงนามใน TOR กิจกรรม “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี” ในการกลับไปถ่ายทอดความรู้เดินเท้าแก่นักเรียนในโรงเรียนของตน (อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามผล)

11885719_912730435441831_5861079639771635018_o 11886144_912735152108026_2152447964915569973_o 11872121_912733005441574_7897182113252337754_o 11850627_912732205441654_6631183559326547902_o

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียน…

Posted by ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี on Wednesday, August 19, 2015

 

Facebook Comments