นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

14-15 ธันวาคม 2558 – – Photovoice ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งและเป็นที่รู้จักในระดับชาติ ด้วยผลงาน Photovoice ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน

ได้ถูกคัดเลือกเป็นต้นแบบกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนที่ดำเนินการโดยเด็กและเยาวชน และนำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรี่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นำเสนอโดย อ.สิทธิพันธ์ พานิชอิน (รองผู้อำนวยการ) อ.เนาวรัตน์ ธราวรรณ (ครู) ดญ.ณัฐธิดา เขียวสมบัติ (นักเรียน ชั้น ป.6) และ ดญ.ชนาภา เพิ่มสุข (นักเรียน ชั้น ป.6) ซึ่งได้รับความสนใจมากจากผู้เข้าฟัง อีกทั้งคู่มือ Photovoice ที่เผยแพร่หมดลงอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ Photovoice ได้ถูกบรรจุเป็นเมนูกิจกรรม (1 ใน 7 เมนู) การจัดการความปลอดภัยทางถนนไว้ในเมนูต้นแบบโครงการ “ลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้” มอบแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในทุกช่วงวัย และกำหนดให้ประเด็นความปลอดภัยทางถนนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา

ทั้งนี้ SKT จะติดตามผลว่ากระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อเรื่องนี้อย่างไร และ SKT จะขยายผล Photovoice โดยการจัดอบรมต่อเนื่องแก่ครูและผู้สนใจเพื่อให้เกิดการดำเนินการในวงกว้างต่อไป

Untitled-2 Untitled-3 Untitled-4 Untitled-5 Untitled-1

 

 

Facebook Comments