เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015

IMG_5654

เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015 

Safe Kids Thailand ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, FedEx, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายถนนปลอดภัย จัดงาน Global Road Safety Week 2015: Save Kids Lives เด็กปลอดภัยจากภัยถนน เพื่อรณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในก ารเดินทางของเด็กๆ สอดรับกับนโยบายของ Decade of Action for Road Safety 2010–2020 และกระตุ้นให้ภาครัฐที่รับผิดชอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เกิดการขับเคลื่อนด้านนโยบายและการจัดการที่เป็นรูปธรรมเห็นผลจริง นำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

#SaveKidsLives

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ เปิดตัวพิธีกร คุณเจสซี่ รินทร์ดนัย ไตรรัตน์ธนากุล นักแสดง/พิธีกรจากช่อง 7 ที่มาช่วยดำเนินรายการและสร้างสีสีนในงาน และพิธีกรคู่จากศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กฯ คุณแพนท์ วิภาณี สังข์วิชัย

Untitled-2

การแสดงเปิดงาน 2 ชุด จากนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์ ได้แก่ ชุดกลองสะบัดชัย และกองลูกเสือเกียรติยศ

Untitled-3

กล่าวต้อนรับ  โดย ว่าที่ ร.ต.เยียน หลวงคล้ายโพธิ์ อาจารย์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่  ในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจำนวนมาก ทั้งเจ็บและพิการอีกนับไม่ถ้วน ถึงเวลาแล้วที่พวกเราผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็กจากอุบัติภัยบนท้องถนน ”

Untitled-4

กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นาย David Carden, Managing Director, FedEx Express Thailand and Indochina)

“  สำหรับเฟดเอ็กซ์แล้ว เรามุ่งมั่นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความปลอดภัยในการใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของเด็กๆ ที่เดินบนทางเท้า เราจัดรถกว่า 90,000 คันที่เพื่อให้บริการขนส่งบนท้องถนนตามจุดต่างๆ ทั่วโลกทุกวัน  ยกตัวอย่างในประเทศไทย เราได้แสวงหาข้อมูลจากบริการจัดส่งสินค้าของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยเราได้รับความร่วมมือในการระบุโซนอันตรายตามท้องถิ่นและแนวความคิดในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับเด็กๆ อีกด้วย เรามีความภาคภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กไทยเดินทางเท้าได้อย่างปลอดภัยกับโครงการ “Safe Kids Thailand” มาตั้งแต่ปี 2011 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “Save Kids Lives” จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนทางเท้าในประเทศไทยมากขึ้น และทำให้ผู้ขับรถขี่บนท้องถนนมีการขับขี่อย่างปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น  ”

Untitled-5

กล่าวและมอบ “ปฏิญญาจากเด็กว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน” (Child Declaration) โดย ด.ญ.อรุณี ศรีใจปั๋ง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนราชวินิต (มัธยม) และผู้แทนเด็กๆ จากชุมชน

“  อุบัติเหตุทางถนน ได้คร่าชีวิตเด็กทั่วโลกไปจำนวนมาก มีเด็กเจ็บและตายจากภัยทางถนนทุกวัน  ผู้นำและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านโปรดฟังเสียงของเด็กและหยุดความสูญเสียเหล่านี้

หนูเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การปกป้องเด็กจากความไม่ปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องลงมือทำโดยทันที 

หนูเชื่อว่า ผู้นำและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จะดูแลและปกป้องให้เด็กทุกคนได้เดินทางอย่างปลอดภัย 

หนูอยากไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย อยากมีเส้นทางเดินที่ปลอดภัย

หนูอยากให้มีทางเท้าและเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย  หนูอยากให้มีจุดชะลอความเร็วรถ  หนูอยากให้มีทางข้ามที่ปลอดภัย หนูอยากมีความรู้และทักษะความปลอดภัยทางถนน ที่จะทำให้พวกหนูไม่ต้องกลัว ไม่ต้องบาดเจ็บล้มตายอีก

หนูอยากให้รถทุกคันที่หนูนั่งมีระบบความปลอดภัย ทั้งรถยนต์, รถโรงเรียนและรถโดยสารทุกคันควรมีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อค เพราะหมวกกันน็อคและที่นั่งนิรภัย จะช่วยปกป้องชีวิต

หนูไม่อยากตกเป็นเหยื่อผู้ใหญ่ที่ดื่มเหล้าแล้วขับรถและผู้ใหญ่ที่ขับรถเร็ว หนูอยากได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาขณะเดินทางไปกับครอบครัว ขณะเดินทางไปโรงเรียน ขณะเล่นสนุกกับเพื่อนๆ

หนูอยากให้กฎหมายความปลอดภัยทางถนนถูกนำไปปฏิบัติจริงจัง

หนูอยากให้ผู้ใหญ่ได้ยินเสียงเรียกร้องของเด็ก  

หนูร้องขอให้ผู้นำเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนและบรรจุเป็นวาระสำคัญในแผนพัฒนา หนูอยากให้เพื่อนๆ ของหนูทั่วทุกมุมโลก ครอบครัวของหนู และตัวหนูเองได้รับความปลอดภัย

หนูขอประกาศปฏิญญาว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน  หากหนูได้รับความปลอดภัยทางถนนในวันนี้ หนูก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

ได้โปรด ..ฟังเสียงของเด็กและปกป้องเด็กจากภัยทางถนน ”

Untitled-7 Untitled-6

ประธานให้เกียรติรับมอบและกล่าวตอบรับปฏิญญาจากเด็ก ตลอดจนมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน, รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในนามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

“  ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ แนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น ในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน สถานการณ์ในประเทศไทย อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับสองของเด็ก ประมาณ 1000 รายต่อปี สาเหตุหลักมาจากรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งการขับขี่ก่อนวัย เมาแล้วขับ ขับเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย จากการสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่ามีผู้โดยสารเด็กไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 93.2 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กตายจากอุบัติเหตุรถยนต์จำนวนสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์และปีใหม่ สาเหตุหลักมาจากการไม่ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ(ที่นั่งนิรภัย) ในกลุ่มเด็กเดินเท้า จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนขณะเดินไปกลับบ้านและโรงเรียน พบการเสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อปี ในขณะที่การบาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า 2000 รายต่อปี ซึ่งความเสี่ยงทางถนนที่เด็กต้องเผชิญมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสภาพความเป็นเมืองและความเจริญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเด็กจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (Vulnerable group ที่รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ) ที่ต้องได้รับการดูแลปกป้องเป็นพิเศษ

ในส่วนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปัจจุบันได้กำหนดให้มีแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 ซึ่งได้นำและห่วงใยความปลอดภัยของเด็กๆ มาโดยตลอด โดยได้แจ้งไปยังภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนให้ร่วมบูรณาการกับพื้นที่ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง ในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และสร้างการเรียนรู้วินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตั้งแต่เด็กเช่น

– โครงการ “ด้วยรักและห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง” ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน มอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน มาโดยตลอด

– โครงการ “จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เมืองจราจรจำลอง ถนนสีขาว” ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางอยู่ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ภาคใต้อยู่ที่อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโตโยต้าร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนต้นแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการมีวินัยจราจร และน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็ก ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเป็นการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียง

– โครงการ“เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” โดยร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่  ได้สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และได้มอบหมวกนิรภัยให้เด็กแก่โรงเรียนนำร่องในพื้นที่

– โครงการที่ชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดทำขึ้นคือ โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค”  “ขับซ้อนอย่างปลอดภัย เมื่อสวมใส่หมวกกันน็อค” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของข้าราชการในสังกัด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเมื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้รถ    ใช้ถนนในพื้นที่

ปี  2558 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดประเด็นสำคัญทีเกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อที่จะขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะเร่งด่วนคือในเรื่องของความปลอดภัยในเด็ก ซึ่งจะมีแผนงานที่สำคัญที่จะนำมาสู่การดำเนินการสร้างความปลอดภัยในเด็ก เช่น  การรณรงค์ เรื่องเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กที่นั่งสำหรับเด็ก รถโรงเรียนปลอดภัย หมวกนิรภัยเด็ก เป็นต้น โดยจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้เด็กคำนึงถึงความปลอดภัยหากมีการเดินทางหรือใช้รถใช้ถนน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำร่องในการสร้างหลักสูตรในโรงเรียนเกี่ยวกับวินัยจราจรแก่เด็ก เพื่อนำไปสู่การมีวัฒนธรรมความปลอดภัย มีวินัย รักษากฎจราจร เอื้ออาทรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นในเด็ก ซึ่งจะโตขึ้นไปผู้ใหญ่ในสังคมยุค AEC ต่อไป

แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราไม่เริ่มต้นหรือไม่ทำอะไรเลย เด็กๆ ที่เรารักก็จะตกอยู่ในความเสี่ยง ทั้งเสี่ยงเจ็บ เสี่ยงพิการ และเสี่ยงตายอย่างไร้ความหวัง ไร้การเปลี่ยนแปลงใดๆถือเป็นความท้าทายในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้โดยความร่วมมือจากพวกเราทุกคน ”

Untitled-9

ประธานมอบ“ใบประกาศขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี” แก่องค์กรที่ห่วงใยความปลอดภัยทางถนนในเด็กเสมอมา เพื่อแสดงว่าภาคีทุกฝ่ายพร้อมร่วมปกป้องเด็กจากภัยถนน

IMG_5696

กิจกรรมส่งสารจากประเทศไทย ท่านประธานให้เกียรติเป็นคนที่ 1,000 ในการลงนาม #SaveKidsLives Signboard จากที่ก่อนหน้านี้ได้รวบรวมมาได้ 999 ใบ

Untitled-10 Untitled-8

จากนั้นทุกคนได้ร่วมถ่ายภาพ #SaveKidsLives #Safie  เพื่อแสดงความหมายร่วมปกป้องเด็กในนามประเทศไทย

Untitled-12 Untitled-11

ประธานและแขกเยี่ยมชมบูธหน่วยงาน เด็กๆ ร่วมสนุกกิจกรรม อาทิ เขียน Signboard, เกม, บูธ, โซนเรียนรู้ถนนปลอดภัย

IMG_5854IMG_5738IMG_5724Untitled-13

กิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน โดยทีม Safe Kids Thailand และทีม Save the Children

นอกจากนี้ หลากหลายภาคส่วน เช่น ดารา ศิลปิน สร้างกระแสร่วมปกป้องเด็กจากภัยทางถนน ผ่านกิจกรรม #SaveKidsLives Signboard #safie เขียนข้อความสนับสนุนจำนวน 1,000 ใบพร้อมถ่ายภาพ  #safie

Untitled-15Untitled-14

ชมภาพถ่าย #safie ทางเฟสบุค  Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน

album: เด็กปลอดภัยจากภัยถนน Global Road Safety Week 2015 

08 พ.ค.2558 #SaveKidsLives08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน / ขบวนพาเหรด “เยาวชนถนนปลอดภัย” 09.30 – 09.40 น. -กลองสะบัดชัย…

Posted by Safe Kids Walk This Way Thailand เพจนี้มีแต่เรื่องเดิน on Sunday, May 10, 2015

 

Facebook Comments