แบบสำรวจการเดินเท้า

คำชี้แจง

  • แบบสำรวจมี 2 ตอน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 / ม.1-2 เป็นผู้ตอบ  
  • แบบสำรวจนี้ ใช้กรอกหลังจากได้เดินสำรวจรอบโรงเรียน โดยขณะเดินสำรวจควรมีผู้ใหญ่ เช่น ครู ร่วมสำรวจและให้คำแนะนำ
  • แบบสำรวจนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับศูนย์เด็กเล็กหรือชุมชนได้ โดยให้เด็ก ป.4-6 หรือ ม.1-2 มีส่วนร่วมในการสำรวจได้   

 


 


 

Facebook Comments