ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่า กทม. ทวงคืนทางเท้า จัดการปัญหาสร้างความปลอดภัย (02 มิ.ย.59)

IMG_4271

Safe Kids Thailand เผยเด็กไทยเสียชีวิตบนเท้ากว่า100 คนต่อปี ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่า กทม. ทวงคืนทางเท้า จัดการปัญหาสร้างความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ. รามาธิบดี ร่วมกับ FedEx , Safe Kids Worldwide, สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม PHOTO VOICE ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพ ทางเท้าของหนู เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเท้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กเดินเท้า รวมถึงกลุ่มคนเดินทางเท้าทั่วๆ ไปในกรุงเทพฯ 

 

ด้านรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เผยว่า กลุ่มเด็กเดินเท้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน ที่ผ่านมาพบว่ามีการเสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อปี และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในเส้นทางที่เด็กต้องเดินไปโรงเรียน หรือเส้นทางไปตามสถานที่ต่างๆ พบว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแวดล้อมตัวเด็ก เช่นไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัย หรือมีทางเท้าแต่ทางเท้าไม่เอื้ออำนวยให้เด็กเดินได้อย่างปลอดภัย เพราะมีรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นไปขับบนทางเท้า มีร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ฝาท่อถูกเปิดทิ้งไว้บนทางเท้า ทางเท้าไม่ต่อเนื่อง ทางเท้าไม่เหมาะสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็น 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวมีหลายโรงเรียนในกทม. ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินเท้าข้ามถนนแก่นักเรียน ดังเช่นโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ที่ประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักเรียนที่เดินเท้าและข้ามถนน จึงได้มีการร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรี ทำโครงการ “อุโมงค์มิตรภาพ” โดยทำเป็นเส้นทางให้เด็กนักเรียนเดินลอดอุโมงค์ข้ามไปอีกฝากถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากเด็กและผู้ปกครอง 

นอกจากนี้ ทางตัวเเทนนักเรียน ได้ยื่นข้อเสนอ “ทางเท้าปลอดภัย” ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 

1.กำหนดให้ความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็กและเยาวชน เป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งรีบดำเนินการ

2.กำหนดให้มีทางเท้าและทางข้ามที่ปลอดภัยในบริเวณเขตโรงเรียนทุกโรงเรียน เพราะเขตโรงเรียนต้องเป็นบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่เดินทางมาโรงเรียน รวมทั้งจำกัดความเร็วรถ ที่สัญจรในเขตโรงเรียน เพราะเด็กไม่อยากตกเป็นเหยื่อผู้ใหญ่ขับรถเร็วอีกต่อไป

3.กำหนดนโยบายต่อหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการเรียนการสอยเรื่องการเดินเท้าปลอดภัยและความปลอดภัยทางถนนแก่เด็ก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินเท้า 

4.ไม่สนับสนุนการใช้ทางเท้าผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย เช่น มอเตอร์ไซด์ขึ้นไปขับบนทางเท้าเฉี่ยวชนคนเดิน ร้านค้าบนทางเท้าและรถยนต์จอดบนทางเท้ากีดขวางทางเดิน ทำให้เด็กต้องลงไปเดินบนถนนเสี่ยงต่อการถูกรถชน 

IMG_4307 IMG_4562 IMG_4507 IMG_4495 IMG_4486 IMG_4483 IMG_4481

Facebook Comments